Noutăți și evenimente

Human Resources Development, “Development and support for postdoctor al multidisciplinary programmes in priority technical fields according to the national research–development–innovation strategy” 4D–POSTDOC

nr. POSDRU/89/1.5/S/52603

Obiectivul principal al proiectului este acela de a crește calitatea managementului proiectelor de cercetare postdoctorală în cele trei universitati implicate. Un număr de 16 cercetători post-doctorali în din universități sunt finanțați pentru cercetarea lor, finanțarea incluzând perioadele de cercetare în străinătate și costurile participării acestora la conferințe internaționale.

PROIECT FINANTAT DIN FONDURI STRUCTURALE

Obiectivele specifice sunt:

  • Creșterea ratei de participare a cercetătorilor cu experiență în dezvoltarea unei cariere în cercetare în domenii tehnice, printr-o mai bună finanțare și calitate a infrastructurii de cercetare;
  • Îmbunătățirea programelor de cercetare postdoctorală, în: numărul de cercetători, numărul de teme de cercetare prioritare, calitatea publicațiilor rezultate;
  • Îmbunătățirea accesului la infrastructura de cercetare prin cooperarea cu universități și institute de cercetare din UE;
  • Îmbunătățirea managementului programelor de cercetare postdoctorală.

DATE PROIECT

Director

Prof.dr.ing. Radu VASIU

Perioada

2010-2013

Valoare

3.856.711 RON

Membri

Prof.dr.ing. Alimpie IGNEA, Assoc.lect.eng. Diana ANDONE, Prof.dr.ing. Daniel GRECEA, Prof.dr.ing. Nicolae MUNTEAN, Prof.dr.ing. Vasile GUI, Prof.dr.ing. Lia DOLGA, Prof.dr.ing. Carmen GRECEA, Eng. Agnes STEPANIAN, Ec. Isabella MACARIE

Parteneri

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică din Iași

ro_RORomână