Noutăți și evenimente

Programul de învățare pe tot parcursul vieții “Sustainable Know-How in Intercultural Learning in Student Placements and the Knowledge Transfer to Enterprises – SKILL2E”

no. 510416-LLP1-2010-1-AT-ERASMUS-ECUE

Proiectul SKILL2E adresează necesitatea pregătirii absolvenților de învățământ superior pentru viitoarele medii de lucru în ceea ce privește colaborarea multiculturală, trans-organizațională și trans-sectorială. Instituțiile de învățământ superior au nevoie să doteze absolvenții de astăzi cu competențe sociale și de sensibilizare culturală, în conformitate cu competențelecheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții și noi competențe pentru noi locuri de muncă.

PROIECT FINANTAT DE COMISIA EUROPEANA

Abordarea SKILL2E este independentă de sectoare și discipline. Acesta oferă un concept holistic, cu privire la modul de achiziție și de sporire a competențelor interculturale prin plasamente studențești transnaționale în întreprinderi care pot fi integrate în oferte educaționale, în cel mai bun mod posibil. În plus, abordarea se concentrează pe modul în care această integrare poate fi optimizată și validată, în scopul de a asigura un scop adecvat.

Conceptul de SKILL2E tinde spre patru rezultate:

  • model de formare SKILL2E pre-plasare, incluzând punerea în aplicare a unui instrument de evaluare în ceea ce privește competența interculturală.
  • O implementare-prototip a scenariului de comunicare SKILL2E pentru reflecție interculturală într-un mediu on-line ca un model pentru utilizarea software-ul social în scopuri pedagogice și de evaluare individuală curba de învățare.
  • Modelul de evaluare SKILL2E destinat să valideze câștigul de competență din perspectiva tuturor grupurilor de interese implicate pe baza rezultatelor învățării clar definite.
  • manualul întreprinderii SKILL2E documentează cele mai bune implementări de probă practică ale conceptului de mentor cultural SKILL2E, conceput pentru a sprijini întreprinderile în utilizarea pe deplin a potențialului de stagiari internaționali pe termen scurt, dar, de asemenea și angajații internaționali, partenerii de cooperare și clienții dintr-o perspectivă pe termen lung.

Proiectul a SKILL2E are trei obiective majore:

  1. Dotarea absolvenților cu abilități transversale necesare pentru a comunica în mod eficient în zilele noastre și la viitorul loc de muncă multi-cultural și multidisciplinar.
  2. Consolidarea dialogului dintre universități și întreprinderi în oferirea unui model de transfer de cunoștințe reciproce în contextul competenței interculturale.
  3. Implicarea părților la niveluri de organizare și elaborare a politicilor pentru a asigura impactul abordării SKILL2E dincolo de limitele proiectului și durata de viață.

În vederea atingerii acestor obiective, asocierea universităților și a întreprinderilor vor combina abordările și diferite descoperiri în domeniile de plasamente studențești transnaționale și dobândirea de calificare interculturală conexe care au fost până în prezent izolate. Acest lucru va fi realizat printr-un concept cuprinzător de formare cu măsuri de însoțire, cum ar fi scenariul de comunicare online și mentoratul cultural la întreprindere. Această acțiune va implica cele trei grupuri de interese relevante de studenți, universități și întreprinderi, atât în mod activ în cadrul proiectului cât în calitate de beneficiari ai proiectului.

Mai mult, conceptul de mentor cultural SKILL2E va îmbunătăți transferul de cunoștințe reciproce, creșterea gradului de conștientizare a problemelor culturale și sociale în lumea afacerilor și în cele din urmă, va ajuta la echilibrarea unei abordări academice teoretice bazate pe implicațiile practice la locurile de muncă și aspectele legate de angajare.

 

DATE PROIECT

Director

Dr.ing. Diana ANDONE

Perioada

2010-2012

Valoare

34.194 EURO

Membri

Prof.dr.ing. Radu VASIU, Lect.dr.eng. Marian BUCOS, Assist.dr.eng. Mihai ONITA, Dr.ing. Andrei TERNAUCIUC, Tatiana TERNAUCIUC, As.dr.. Delia ROBESCU-TANASE

Parteneri

University of Applied Sciences Salzburg, Austria (coord); University of Alicante, Spain; Arcada University of Applied Sciences, Helsinki, Finland; Mugla University, Turkey; Southampton Solent University, UK; ETA2U Timisoara, Romania

ro_RORomână