Noutăți și evenimente

PNCD II project, “Efficiency Increasing of the Support Processes for International Transfer on Managerial Know-How in the Applicative Research and Innovation Field” WINMAN

nr. 3598 / 2007, no. 91051 / 14.09.2007

Consorțiul proiectului WINMAN are scopul de a elabora și de a propune modele pentru procese manageriale și metode practice legate de diferite aspecte ale activității de cercetare: transformare managerială bazată pe strategii de inovare, transfer tehnologic ca suport pentru dezvoltări bazate pe cunoaștere, punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală în strategia de cercetare, sprijinirea inovării ca sursă de avantaje în competitivitate, managementul resurselor umane în activitățile de cercetare și dezvoltare.

PROIECT FINANTAT DE ANCS

Contribuția coerentă la competitivitatea triunghiului – transfer tehnologic – cercetare-inovare presupune elaborarea unor noi metode și procedee de gestionare a cunoștințelor pentru activitățile de cercetare. Recunoașterea rolului mecanismelor de transfer de tehnologie și / sau a elementelor de competență este tot mia mult subliniată de domeniile academice, prin parteneriatele dintre cercetare – industrie – companii de servicii financiare. Rolul noilor tehnologii în îmbunătățirea productivității și competitivității diferitelor sectoare economice / clustere economice / sau chiar economiilor naționale duce la reconfigurarea relațiilor tradiționale dintre furnizorii rezultatelor cercetării și beneficiarii finali ai acestor rezultate. România secolului al XXI-lea este încă caracterizată prin decalaje semnificative în ceea ce privește eficiența tehnică, întârzierile și disfuncționalitățile în administrarea resurselor pentru adoptarea noilor tehnologii în industrie. Este absolut necesară corelarea, pe termen scurt, a cerințelor legate de creșterea capacității de absorbție a fondurilor europene și necesitatea de a crește performanța economică. În consecință, sunt necesare noi modele de luare a deciziilor, în beneficiul companiilor industriale în domeniul dezvoltării resurselor umane pentru România în ansamblu.

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI:

  • Analiza factorilor de risc în evoluția transferurilor internaționale de tehnologie, în special la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii din România;
  • Realizarea de noi modele pentru procesele de transfer tehnologic în domeniul managementului de competențe internaționale, în conformitate cu condițiile specifice românești (business intelligence)
  • Re-ingineria proceselor legate de proprietatea intelectuală, cu scopul de a implica universități ca actori principali în domeniu
  • Crearea unui instrument intuitiv și interactiv pe web (portal de e-business), capabil să susțină utilizarea modelelor de management internațional de competențe
  • Inițierea unor noi procese de afaceri colaborative în domeniul transferurilor tehnologice, capabile să stimuleze inovația în România.

DATE PROIECT

Director

Prof.dr.ing. Radu VASIU

Perioada

2007-2010

Valoare

190.000 RON

Membri

Prof.dr.ing. Corneliu TOMA, Assoc.lect.eng. Diana ANDONE, Lect.dr.eng. Mugur MOCOFAN, Assist.eng. Marian BUCOS, Assist.eng. Mihai ONITA, Eng. Marius CONDREA, Doctorand Iasmina ERMALAI, Doctorand Andrei TERNAUCIUC, Doctorand, Cristian TECU

Parteneri

Academia de Studii Economice, Institutul de Economie Națională, Universitatea "Politehnica" din București, Centrul pentru industrii și servicii Economie, Bridgeman SRL, Academia Comercială Satu Mare, Universitatea Artifex

ro_RORomână