Noutăți și evenimente

Dezvoltarea unui sistem operational al calificarilor din invatamantul superior din Romania - RNCIS, proiect strategic pentru Invatamantul Superior

no. POSDRU/2/1.2/S/2

RNCIS reprezinta instrumentul de identificare, inregistrare, consultare permanenta si actualizare a calificarilor, respectiv a diplomelor si certificatelor emise de catre institutiile de invatamant superior. RNCIS este o constructie comuna, implicand ANC, institutii de invatamant superior, angajatori, asociatii profesionale etc. si este corelat metodologic cu Registrul National al Calificarilor (RNC).

PROIECT FINANTAT DIN FONDURI STRUCTURALE

Registrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior (RNCIS) este o aplicatie informatica dezvoltata sub forma unei baze de date nationale, care cuprinde toate calificarile acordate de institutiile de invatamant superior din Romania.

Registrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior reprezinta un instrument util de identificare, inregistrare, consultare permanenta si actualizare a calificarilor oferite de catre institutiile de invatamant superior din Romania care ajuta, in acelasi timp, la orientarea studentilor si a angajatorilor. Totodata, ofera o imagine de ansamblu asupra ofertei educationale a institutiilor de invatamant superior.

DATE PROIECT

Coordonator

APART - Agenția Română pentru Universitatea de Parteneriat – Economie

Perioada

2009-2011

Membri

Prof.dr.ing. Radu VASIU, Prof.dr.ing. Toma-Leonida DRAGOMIR

ro_RORomână