Noutăți și evenimente

Crearea si dezvoltarea unui Centru pentru Tehnologia Informatiei si a Comunicarii, proiect INFOSOC

no. 45/07.11.2001

Obiectivele proiectului: implementarea structurilor şi serviciilor specifice Societăţii Informaţionale, continua dotare a centrului cu echipamente, instrumente şi resurse software pentru activităţi la distanţă şi în reţea, specifice lucrului în spaţiul virtual, formarea şi perfecţionarea personalului pentru utilizarea intensivă a Internetului şi asigurarea serviciilor pe care le va oferi centrul, implicând atât resursele umane şi materiale locale, cât şi parteneri cu experienţă din ţară şi străinătate.

PROIECT FINANTAT DE MEdC

Alte obiective:

 • conectarea centrului într-o reţea naţională şi internaţională, prin realizarea unei legături de mare viteză la Internet;
 • realizarea unei oferte de servicii electronice evoluate de comunicare, informare şi comerciale;
 • monitorizarea şi diseminarea rezultatelor, pentru creşterea impactului structurilor şi serviciilor specifice Societăţii Informaţionale asupra mediului universitar, asupra sectoarelor economiei, ca şi asupra societăţii în general;
 • realizarea şi dezvoltarea unor servicii de instruire în utilizarea noilor tehnologii de informare (inclusiv multimedia), în domeniul noilor tehnologii de comunicare, precum şi în domenii la cererea firmelor;
 • realizarea / dezvoltarea şi întreţinerea unei bănci de date, conţinând informaţii de interes ştiinţific, tehnic şi suporturi de cursuri, oferite on-line, pe CD-ROM sau tipărite;
 • realizare de pagini şi portaluri Web, de prezentări Multimedia interactive;
 • ofertă de consultanţă în dezvoltarea unor metode de training moderne, flexibile şi interactive, în utilizarea Internetului, în producţia de pagini şi portaluri Web, utilizare Multimedia, în producţia şi gestionarea unor baze de date;
 • realizare / racordare la reţele şi servicii informaţionale (Internet) prin legături de debit mare;
 • diseminarea informaţiei, elaborarea şi multiplicarea de materiale publicitare şi de informare pe suport hârtie sau CD-ROM, precum şi prin Internet.
 • dezvoltarea de materiale pentru trainingul de personal, pe orice tip de suport: material imprimat pe hârtie, cărţi, casete audio, casete video, prezentări interactive pe CD-ROM, Internet;
 • crearea de aplicaţii interactive de larg interes livrate prin Internet.

DATE PROIECT

Director

Prof.dr. ing. Ivan BOGDANOV

Perioada

2001-2003

Valoare

288.000 RON

Membri

Radu VASIU, Dan ANDREICIUC, Eugen MARZA, Dorina ISAR, Viorel PPOPESCU, Diana ANDONE, Traian JURCA, Florin ALEXA, Flavius RAICOVICI, Marius CONDREA

Parteneri

Kathrein Institute, National Society for Radiocommunications, Romkatel Bucharest

ro_RORomână