Noutăți și evenimente

CNCSIS grant no. 32940 / 2004, theme no. 5, code 26, type AT, The popular traditions and the culture of the multiethnic region Banat – multimedia presentation on CD-ROM and Internet

no. 32940 / 2004

Scopul principal a fost de a prezenta și de a înregistra în format digital, principalele tradiții populare pe parcursul anului, imaginea satului multiethnic al Banatului, a pieselor culturale produse de unele comunități etnice din Banat: români, maghiari, germani, sârbi, croați, cehi , evrei, țigani. Pe parcursul perioadei 2004-2005, au fost observate și înregistrate audio și video principalele tradiții ale grupurilor etnice bănățene.

PROIECT FINANTAT

Aplicația CD_ROM și site-ul web încurajează cooperarea multidisciplinară între proiecte (oameni de cultură, etnologi, antropologi, dezvoltatori multimedia, graficieni, specialiști în comunicare și audio-video), precum și între actorii proiectului: locuitorii satului din Banat.

Produsele noastre multimedia pot fi folosite ca suport pentru înțelegerea toleranței și a cooperării inter-etnice pentru tineri (elevi, studenți), și comunitatea mai largă prin intermediul Internetului.

Echipa de specialiști a intervievat persoane din toate aceste grupuri, în scopul de a înțelege semnificația acestor ceremonii pentru viața lor. Elemente ale satului multiethnic din Banat sunt înregistrate (arhitectură, costume, unelte). Materialele sunt prelucrate din punct de vedere antropologic, prin identificarea și interpretarea particularităților și interferențelor dintre tradițiile diferitelor etnii din Banat. Se face o comparație între rezultatele obținute și unele dovezi vechi păstrate de Arhiva Universității de Vest din Timișoara, în scopul de a obține o perspectivă istorică a tradițiilor și a relațiilor interetnice. Avem acum o colectie cu piese de muzică, dans, literatură, picture, realizate de către locuitorii Banatului.

Grup țintă și beneficiari:

  • Membrii comunităților etnice ale Banatului (în țară și în străinătate), interesați de propriile lor tradiții și influența altor etnii din tradițiile lor
  • Turiștii si vizitatorii din România
  • Elevii din etnologie, antropologie și jurnalism
  • Comunitatea științifică de etnologi și antropologi

DATE PROIECT

Director

Lect. dr. ing. Mugur Mocofan

Perioada

2004-2005

Valoare

8.395 RON

Membri

Ing. Diana ANDONE Assist. ing. Artur MULLER, Asista. ing. Marian BUCOS, Eng. Gabriela GLĂVAN

ro_RORomână