Noutăți și evenimente

CEEX Project, Control and Monitoring from the Distance System for Intelligent Buildings „COMODICI”

Nr. CEEX 60 / 28.07.2006

Aceste sisteme sunt gestionate în mod obișnuit de calculatoare personale (PC), folosind tehnici de comunicare de prelucrare a datelor și atât tehnologii de comunicații cu fir, cât și fără fir. Problemele cheie de comuncații sunt redundanța, capacitatea de adaptare, de securitate și asigurarea tuturor utilizatorilor că datele lor sunt sigure.

PROIECT FINANTAT PRIN MEdC

Clădirile inteligente aplică tehnologii pentru a îmbunătăți mediul de construcție și funcționalitate pentru ocupanți / locatari controlând consturile între-timp. Îmbunătățirea securității utilizatorului final, a confortului și a accesibilității, toate ajută la productivitatea utilizatorului și a nivelului de confort. Proprietarul / operatorul dorește să ofere această funcționalitate reducând în același timp costurile individuale. Tehnologiile fac acest lucru posibil.

Un sistem eficient de gestionare a energiei, de exemplu, oferă cel mai scăzut de nivel al costurilor de energie, evită risipa de energie prin gestionarea spatiului ocupat și face utilizarea eficientă a personalului prin control centralizat și integrarea informațiilor din diferite surse. Un sistem integrat eficient permite unui sistem modern, inteligent de acces și de securitate să funcționeze eficient și să facă schimb de informații cu alte sisteme de construcție.

Funcționalitatea integrată în totalitate include capacitatea de a deschide uși, a notifica personalul responsabil de intruziuni nedorite și se poate asigura că alte sisteme de management al clădirilor de iluminat, de incendiu sunt informate cu privire la personalul care sosește sau părăsește clădirea.

Aceste informații pot fi apoi utilizate pentru a administra mediul local și utilizarea energiei rezultate. Sistemele de siguranță de viață, în special sistemele de incendiu, sunt puternic reglementate de cerințele de cod stricte.

Aceste cerințe nu împiedică, totuși, ca informația dintr-un sistem de incendiu să comunice cu alte sisteme. Această oportunitate poate fi exploatată pentru a deschide ușile și a ilumina o clădire, atunci când sunt recepționate alarme de incendiu.

Traductoarele (detectoare) pot măsura mai mulți parametri de construcție, de exemplu, vibrațiile, umiditatea, pentru a monitoriza în permanență starea infrastructurii clădirii.

Pentru a integra aceste sisteme și schimbul de informații în mod eficient, este nevoie de o infrastructură de comunicații omniprezente și de încredere.

Considerații de integrare pot fi abordate prin intermediul unor standarde și convenții sau protocoale ale producătorilor. Din moment ce soluțiile de proprietate sunt prezente în industrie, conectarea totală este imposibil de atins în prezent, dar viitorul va necesita interoperabilitatea deplină, cu informații schimbate între toate sistemele, prin urmare, vom avea nevoie de tehnologii care se transpun.

DATE PROIECT

Director

Prof.dr.ing. Radu VASIU

Perioada

2006-2008

Valoare

255.000 RON

Membri

Lect.dr.eng. Mugur MOCOFAN, Assoc.lect.eng. Diana ANDONE, Assist.eng. Marian BUCOS, Assist.eng. Mihai ONITA, Doctorand Iasmina ERMALAI, Doctorand Andrei TERNAUCIUC, Doctorand Cristian TECU, Doctorand Bogdan DRAGULESCU

Parteneri

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea "Transilvania" din Brașov, Siemens PSE Brașov

ro_RORomână