Noutăți și evenimente

CEEX Project, Contract, Foresight Scenarios for the Romanian Economical Sectors with Inovation Potential in the View of the Year 2020 „INOVFOR”, UPT coordinator

Nr. CEX 05-D8-77 / 19.10.2005

Principalul obiectiv al proiectului este de a elabora o Strategie Națională pentru Cercetare – Dezvoltare – Inovare, și în conformitate cu acesta, a dezvolta un Plan Național de Cercetare și Dezvoltare pentru perioada 2007-2013.

PROIECT FINANTAT PRIN MEdC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Acest plan va fi corelat cu:

 • obiectivele generale de politică externă și de securitate, cu scopul de a evalua România ca factor de putere și stabilitate în Marea Neagră și zona Peninsula Balcanică;
 • necesitatea integrării europene, cu costuri minime, având în vedere consolidarea economiei românești, în scopul de a face față concurenței pe noua piață;
 • intarirea funcționalității mecanismelor economice specifice unei piețe emergente;
 • crearea premiselor pentru a reduce diferențele dintre România și ceilalți membri ai Uniunii Europene;
 • trecerea spre o economie bazată pe cunoaștere
 • necesitatea de a crea premisele pentru dezvoltarea pieței interne, creșterea oportunităților de muncă și a formării profesionale, îmbunătățirea condițiilor de muncă, a sănătății și condițiilor de viață ale populației, crearea brandurilor locale și mărci comerciale;
 • crearea unui stoc științific și tehnologic, s-a concentrat la zonele cu oportunități bune de a profita la maximum de capitalul uman;
 • proiectarea sistemului instituțional și a reglementărilor care să permită durabilitatea, dezvoltarea, utilizarea și eficiența capitalului științific și tehnologic, determinat;
 • dezvoltarea coerentă a resurselor și corelarea lor la nevoia capitalului științific și tehnologic, pentru zonele cu potențial de dezvoltare.

Obiectivele proiectului sunt:

 • să facă o analiză a punctelor forte, a punctelor slabe, a oportunităților efective și potențiale, a factorilor efectivi și potențiali de risc care rezultă din evoluția economică pe termen lung, pe termen mediu și pe termen scurt
 • să dezvolte o strategie și un plan național potențial pentru cercetare și dezvoltare
 • să facă propuneri capabile să creeze cadrul și instrumentele necesare pentru punerea în valoare a posibilităților existente, pentru transformarea unor oportunități potențiale în cele mai eficiente, pentru minimizarea riscurilor existente și pentru prevenirea riscurilor potențiale identificate
 • să elaboreze principalele scenarii pentru dezvoltarea economică și socială românească până în 2020, ca premisă pentru elaborarea unui demers de anticipare consolidată, formată din “domenii critice / tehnologii”
 • să elaboreze Planului Național de cercetare – dezvoltare – inovare, care va include mijloacele și modalitățile de a încuraja și sprijini domenii critice / tehnologii, modalitățile de punere în aplicare efectivă a acestora, instrumentelor de monitorizare și evaluare, a mecanismelor de finanțare și a principiilor de alocare a resurselor , a modalităților de promovare a excelenței.

DATE PROIECT

Director

Assoc.prof.dr.eng. Marian MOCAN

Perioada

2005-2008

Valoare

400,000 RON

Membri

Prof.dr.ing. Radu VASIU, Prof.dr.ing. Nicolae Robu, Prof.dr.ing. Corneliu TOMA, Prof.dr.ing. Marius OTESTEANU, Prof.dr.ing. Ivan BOGDANOV, Prof.dr.ing. Aldo de SABATA, Assoc.lect.eng. Diana ANDONE,Lect.dr.eng. Mugur MOCOFAN, Assist.eng. Marian BUCOS, Assist.eng. Mihai ONITA, Eng. Marius CONDREA, Doctorand Iasmina ERMALAI, Doctorand Andrei TERNAUCIUC, Doctorand Cristian TECU

Parteneri

I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti, I.P.A. SA Bucuresti, SA Bucuresti CURS, INOE București

ro_RORomână