Noutăți și evenimente

ERASMUS + Proiectul ``m-commerce``

Nr: 2014-1-AT-01KA202-000966

Proiectul m-commerce se centrează pe realizarea de training pentru personalul și angajații firmelor mici și mijlocii (IMM-uri) pentru realizarea dezvoltărilor ulterioare și pentru extinderea activităților de m-commerce. Rezultatele, unificate pe baza constatărilor dependente de țară, constituie baza pentru dezvoltarea cursului de training în m-commerce. Un alt rezultat al acestei faze este o bază de date de best-practice, în care sunt incluse soluții de m-commerce deja existente sau de succes.

PROIECT FINANTAT DE COMISIA EUROPEANA

Proiectul m-commerce se centrează pe realizarea de training pentru personalul și angajații firmelor mici și mijlocii (IMM-uri) pentru realizarea dezvoltărilor ulterioare și pentru extinderea activităților de m-commerce.

Proiectul este divizat pe mai multe faze, care se clădesc una de la cealaltă. Prima fază include o analiză a stadiului actual și a cerințelor în domeniul activităților de m-commerce, pe baza unor chestionare online, a unor interviuri de control și a evaluării datelor secundare.

În faza a doua este dezvoltat cursul de training, pe baza lecțiilor învățate în prima fază. Cursul de training este dezvoltat împreună de toți partenerii.

Faza a treia este caracterizată prin implementarea cursului de training. Cursul de training este desfășurat în toate țările partenere. În acest context, alegerea firmelor participante ia în considerație realizarea unui echilibru între firmele de comerț și cele industriale.

În cadrul proiectului m-commerce sunt realizate următoarele activități:

1. Studiu asupra stării actuale a m-commerce în diferite regiuni europene

2. Colectarea exemplelor de bună practică din diferite regiuni

3. Dezvoltarea de material de predare și învățare pentru cursul de training mcommerce

4. Implementarea cursului de training în toate cele șapte țări partenere, cu un minim de 10 participanți angajați ai IMM-urilor în fiecare ciclu de training

5. IMM-urile participante la fiecare ciclu de training sunt instruite cu privire la strategiile de m-commerce și la primele soluții posibile pentru implementarea m-commerce

Primul modul urmărește familiarizarea participanților cu subiectul mcommerce. În acest context sunt prezentate modelele de e-afaceri, precum și procesele legate de afaceri. Partea a doua a acestui bloc se referă la specificul legal și de elemente legate de securitate a afacerilor online specifice fiecărei țări. O bună înțelegere a proceselor și procedurilor din e-commerce și m-commerce stă la baza satisfacției clientului și a obținerii unui profit mai mare.

Modulul al doilea se ocupă pentru început de aspectele marketingului online. Ulterior sunt discutate posibilitățile introducerii de unelte de social media în marketing. Este prezentată utilizarea diferitelor canale de marketing, cu o discuție critică asupra rezultatelor acestor activități, precum și a modului în care personalizarea ofertelor lărgește gama clienților firmelor participante.

Modulul al treilea se referă la aspectele tehnice ale m-commerce. În acest context sunt luate în considerație uzabilitatea, proiectarea responsivă și primele abordări mobile pentru aplicațiile de e-commerce deja existente. Scopul acestui bloc este acela de a optimiza oferta afacerilor curente de e-commerce pentru dispositive mobile. Putem astfel vorbi despre o adaptare de sistem, de la reprezentare până la performanță și la stocarea datelor.

DATE PROIECT

Director

Prof.dr.ing. Radu VASIU

Perioada

2014-2016

Valoare

21.151 EURO

Membri

Mugur Mocofan, Andrei TERNAUCIUC, Silviu VERT, Diana ANDONE

Parteneri

University of Alcala (Spain), Center for Knowledge (Macedonia), FH JOANNEUM, University of Applied Sciences (Austria)

ro_RORomână